Linjen er ny fra høsten 2015 og erstatter den tidligere bachelorgraden digital medieproduksjon.

Er Digital Kommunikasjon og Prosjektledelse noe for deg?

  • Du vil jobbe med digitale medier
  • Du vil lære å produsere, forstå og analysere forskjellige former for digital kommunikasjon
  • Du får en variert utdannelse som kvalifiserer deg til en rekke stillinger innen det digitale feltet

Studiet er rettet mot dagens digitale samfunn hvor internett, smarttelefoner, sosiale medier og strømmetjenester griper inn og former dagliglivet. Behovet for digitalkompetanse er derfor økende i de fleste private og offentlige virksomheter.

Studiet gir deg praktisk produksjonserfaring med digitale produksjonsteknikker, samt teoretisk kunnskap og analytiske verktøy for å forstå digitaliseringen og digital kommunikasjon. Du får også grunnleggende kunnskap om prosjektledelse, økonomi, markedsføring og innovasjon slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivets varierte krav.

Du får kompetanse til å jobbe med og lede prosjekter innenfor digital kommunikasjon og vil kvalifisere til en rekke stillinger som er knyttet til overordnede digitaliseringsprosesser. Du vil kunne jobbe med den digitale medieutviklingen innen områder som medieproduksjon, analyse, formidling, rådgiving og ledelse både i private bedrifter og offentlige virksomheter.

Du vil ha stor valgfrihet i studieløpet og kan forme studiet slik at du kvalifiserer til en master innen medievitenskaplige retninger eller offentlig ledelse og styring (MPA).