Tirsdag 11.september hadde 2.klassen i Music Management forelesning med Peter P.J. Jägerhult, som driver selskapet PJP. Det er et management, og et produksjonforetak for turnéer og eventer.

P.J. delte sine erfaringer fra turnéer med Allan Jackson og Christer Sjögren, og hvordan scene- og lydproduksjon, catering, budsjettering og andre deler ved et turnéarrangement fungerer. Vi fikk se eksempler på kontrakter; riders og turnébudsjetter.

I kontraktrideren til Allan Jacksons World Tour 2009 fikk vi innsyn i forholdene rundt blant annet markedsføring og PR, merchandising, transport, billetter, program, catering og overnatting. Kontrakten var på hele 32 sider må godkjennes og signeres av både arrangør og artist.

Vi fikk innblikk i Christer Sjögrens budsjett for juleturnéen 2011. I kostnadene inngikk huskostnader (leie av scene og sceneutstyr, teknikere, markedsføring, catering, m.m.) og showkostnader (lyd, lys, bilde, scenografi, hotell, promo, orkester, m.m.). Under inntekter finner vi billettsalg og Tono-bilag.

Avslutningsvis fortalte P.J. at han har vært med på hitlåta ”Ooa Hela Natten” med popgruppa Attack. P.J. er den kjekke bassisten til høyre.