Haakon André Søttar Hagen går 3. året musikkproduksjon her på Rena. Han valgte å studere dette fordi musikk er en av hans største interesser. Han syntes det er veldig interessant å lære hvordan musikk produseres og hvordan musikkbransjen fungerer. 
Haakon forteller om studiehverdagen i intervjuet nedenfor. 

1920028_923039647723485_5427469936860911026_n

– Hvordan var førsteinntrykket ditt og hvordan er det nå? 
Første inntrykket mitt var at det var litt lite fokus på musikkproduksjon, og mer på musikkbransje og andre øk-adm-fag. Nå forstår jeg godt hvorfor vi har disse fagene. Vi lærer ikke bare hvordan vi skal produsere musikken, men også hvordan vi skal kunne klare å leve av musikken. Hvis vi kun hadde hatt lydfag så ville nok hverdagen blitt mye vanskeligere for oss når vi skal ut i arbeid. Det kunne så klart vær flere produksjonsfag da vi kun har 2 her på Rena, pluss et visst antall produksjonsfag i utenlandsoppholdet man har 4. semester.

– Hva synes du er mest spennende i studiet du har valgt? 
Jeg synes det mest spennende har vært alle de forskjellige musikkbransjefagene vi har. Jeg syns det har vært veldig interessant og lærerikt å lære om hvordan musikkbransjen fungerer. Produksjonsfagene har også vært veldig lærerike og interessante.

– Hvordan vil du beskrive studentmiljøet og studiehverdagen? 
Studentmiljøet er veldig bra på Rena. Siden det er en såpass liten plass, har man mye nærmere forhold med medstudentene enn man ville hatt i en større by. Studiehverdagen er ganske avslappende på musikkproduksjon. Man har kun 4 forelesninger i uka og det er ikke veldig mye skolearbeid. Man har så klart pensum man bør lese, og i praktiske fag er det veldig lurt å jobbe uten om skoleoppgaver for å bli bedre i de fagene. Det kan til tider være mange obligatoriske oppgaver som skal inn mer eller mindre samtidig men dette er ikke ofte.

– Er du fornøyd med lærere og undervisningsmåten? 
De fleste lærerne har vært ganske flinke. Noen av de mindre enn andre. Siden vi har mange bransjefag har vi mange gjesteforelesere fra musikkbransjen, og selv om de fleste kan bransjen ganske godt, er ikke deres bortlæringsevner alltid de beste. Utenom dette er de fleste forelesningen og foreleserne innen bransjefagene lærerike og interessante. Øk.adm-fagene derimot er veldig tørre, spesielt for oss som egentlig ikke har interesse for de fagene.

– Hvor i arbeidslivet ser du deg selv om 10 år?
Jeg vil helst jobbe innen musikkbransjen eller med lyd. Det har veldig lite å si for meg hva jeg jobber med, så lenge jeg får jobbet med musikk eller lyd.